Viktigt att tänka på vid köp av greaseproof paper.

19 Apr 2023Uncategorized

Viktigt att tänka på vid köp av greaseproof paper.

Greaseproof paper är ett oumbärligt verktyg i livsmedelsindustrin. Det används för att skydda livsmedel från fett, smuts och fukt, och är också användbart för att paketera och transportera livsmedel. Vikten av att använda bra kvalitet på greaseproof paper kan inte överdrivas, eftersom det kan påverka både kvaliteten på livsmedlen och kundupplevelsen. Detta är särskilt viktigt för livsmedel som är känsliga för fukt, eftersom de kan förlora sin kvalitet och smak. Genom att använda högkvalitativt greaseproof paper kan du se till att dina produkter håller sig fräscha och smakliga längre, vilket kan öka kundnöjdheten och även minimera matsvinn. Men även värna om miljön då de är biologiskt nedbrytbara.

wrappapper med logotyptryck i vit färg

Välj rätt storlek på greasproof paper

En annan viktig faktor att överväga när man väljer greaseproof paper är dess storlek. Det är viktigt att välja rätt storlek för att passa livsmedlen som ska paketeras eller transporteras. Om papperet är för stort kan det resultera i att det blir svårare att packa och förvara livsmedlen, medan om det är för litet kan det inte ge tillräckligt skydd. En bra tumregel är att välja greaseproof paper som är minst 2-3 cm större än livsmedlets storlek. Att kunna få det i exakt i den storleken man vill ha är därför idealt då det minskar spill och förpackningsavfall, som egentligen är pengar man kastar direkt i soptunnan.

Ska man ha tryck på sitt greaseproof paper?

Att ha en väldefinierad grafisk profil eller logga på greaseproof paper kan vara mycket fördelaktigt för företag inom exempelvis snabbmat och takeaway-branschen. Det finns inget negativt i att synas på allt som går att synas på då man vet aldrig vart eller hur man hittar sin nästa kund. Här är några fördelar med att trycka sin grafiska profil eller logga på greaseproof paper:

  • Förbättrar varumärkesmedvetenhet – Kan öka företagets varumärkesmedvetenheten bland kunderna. När kunderna ser företagets logotyp eller grafiska profil på greaseproof paper, kommer de omedelbart att associera det med företagets varumärke.
  • Skapar en professionell image – Ger företaget en professionell image vilket kan öka kundens förtroende för företaget men även bidra till att förbättra kundupplevelsen.
  • Ökar kundlojalitet – Företaget kan bygga en starkare relation med sina kunder då kunder som känner sig förknippade med företagets varumärke tenderar att vara mer lojala och återkommande kunder.
  • Differentierar från konkurrenter – Att utmärka sig från konkurrenter kan öka företagets varumärkeskännedom och attraktionskraft för kunderna.
  • Förbättrar marknadsföringseffektiviteten – Greaseproof paper används ofta för att paketera livsmedel för take-away och snabbmat. När kunderna bär dessa paket runt på gatorna fungerar de som rörliga reklampelare, som exponerar företagets varumärke för fler potentiella kunder.
  • Förbättrar produktuppfattningen – En väl utformad och professionell design kan bidra till att förstärka kundens uppfattning om att livsmedlen som levereras är av hög kvalitet och att företaget bryr sig om detaljer och kundupplevelse.

Vi leverar förpackningar som stärker ditt varumärke och bygger lojala kunder.

Smartförpackning

Gjutegården 194
436 45 Askim
Mån-fre 08:00-17:00